Montážní pěna STAVOLINE pistolová a trubičková

Naše privátní značka STAVOLINE přichází s významnými novinkami ! Jednokomponentní vysoce kvalitní polyuretanové montážní a izolační pěny, ve verzi trubičké a pistolové. Pěny jsou připravené k okamžitému použití. Ideální pro profesionály i kutily.

 

Montážní pěna STAVOLINE pistolová

 

Charakteristika:Jednokomponentní vysoce kvalitní polyuretanová montážní a izolační pěna, připravená k okamžitému použití. Ideální pro profesionály i kutily.

 

Použití:Montáž a utěsnění dřevěných, plastových a hliníkových oken, zárubní dveří, izolace a vyplňování potrubních, kanalizačních a kabelových průchodů, spár mezi separačními zdmi a stropy, spojování střešních izolačních materiálů a konstrukcí střech, zlepšování epelněizolačních vlastností chladících systémů, půdních prostor budov, nanášení zvukoizolační vrstvy mezi motorovou a obytnou částí automobilů. 

 

Vlastnosti: Vykazuje vynikající přilnavost ke všem stavebním materiálům (kromě PE, PP, teflonu a silikonu), vynikající tepelněizolační vlastnosti a velmi dobré vyplňovací vlastnosti. Kapacita dózy až 42 l (do volného prostoru). Teplota zpracování: +15 °C až +30 °C (optimální teplota +20 °C). Teplota okolí alespoň +5 °C (v podkladu). Přestává lepit po cca 10 minutách. Možno řezat po cca 45
minutách. Zcela vytvrzená po 24 hodinách. Přetíratelná, odolává vlhkosti, plísním a houbám. Vytvrzená pěna neodolává UV záření. Po vytvrzení není pěna zdraví škodlivá.

 

Pracovní postup: Podklad zbavte nečistot, prachu a mastnoty. Pro zlepšení přilnavostí podklad před aplikací navlhčete vodou pomocí rozprašovače. Před aplikací skladujte dózu min.1 hodinu při teplotě okolo +20 °C. Před použitím dózu alespoň 30krát silně protřepejte. Sejměte víčko a našroubujte dózu na aplikační pistoli. Uvolněte dávkovací šroub (podle návodu k pistoli) a nastavte požadované množství. Stiskněte spoušť aplikační pistole. Aplikujte v poloze kdy je dóza dnem vzhůru, u vertikálních spár vyplňujte od spodu nahoru a u větších dutin postupně po vrstvách. Pěna zvětšuje svůj objem, proto vyplňujte vždy cca do 1/3 objemu dutiny. Proces můžete kdykoliv přerušit. Nechte dózu na pistoli až do jejího úplného vyprázdnění, potom ihned našroubujte novou dózu.

Pokud potřebujete vrstvu pěny o tloušťce větší než 50 mm, pokládejte ji několikrát po sobě. Každou vrstvu nechte ztvrdnout a potom ji dodatečně zvlhčete. V případě, že jste nuceni přerušit práci více jak na 15 minut, vyčistěte aplikační pistoli a ventil pomocí čističe na PU pěny. Okolí pracovního místa chraňte před případným znečištěním lepicí páskou. Po vytvrzení přebytečnou pěnu ořežte.

Vytvrzenou pěnu chraňte před vlivem ultrafialového záření, upravte její povrch nátěrem, omítnutím nebo nanesením
stěrky. Nepoužívejte pěnu při teplotách pod +5 °C optimální teplota +20 °C). Nevytvrzenou pěnu lze vyčistit čističem na PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky.
  

 

 

Montážní pěna STAVOLINE trubičková

 

Charakteristika:Jednokomponentní vysoce kvalitní polyuretanová montážní a izolační pěna, připravená k okamžitému použití. Ideální pro profesionály i kutily.

 

Použití:Montáž a utěsnění dřevěných, plastových a hliníkových oken, zárubní dveří, izolace a vyplňování potrubních, kanalizačních a kabelových průchodů, spár mezi separačními zdmi a stropy, spojování střešních izolačních materiálů a konstrukcí střech, zlepšování epelněizolačních vlastností chladících systémů, půdních prostor budov, nanášení zvukoizolační vrstvy mezi motorovou a obytnou částí automobilů. 

 

Vlastnosti: Vykazuje vynikající přilnavost ke všem stavebním materiálům (kromě PE, PP, teflonu a silikonu), vynikající tepelněizolační vlastnosti a velmi dobré vyplňovací vlastnosti. Kapacita dózy až 42 l (do volného prostoru). Teplota zpracování: +15 °C až +30 °C (optimální teplota +20 °C). Teplota okolí alespoň +5 °C(v podkladu). Přestává lepit po cca 10 minutách. Možno řezat po cca 45 minutách. Zcela vytvrzená po 24 hodinách. Přetíratelná, odolává vlhkosti, plísním a houbám. Vytvrzená pěna neodolává UV záření. Po vytvrzení není pěna zdraví škodlivá. 

 

Pracovní postup: Podklad zbavte nečistot, prachu a mastnoty. Pro zlepšení přilnavostí podklad před aplikací navlhčete vodou pomocí rozprašovače. Před aplikací skladujte dózu min. 1 hodinu při teplotě okolo +20 °C. Před použitím dózu alespoň 30krát silně protřepejte. Sejměte víčko a našroubujte
aplikační trubičku na ventil. Pěnu dávkujte pomocí páčky. Aplikujte v poloze kdy je dóza dnem vzhůru, u vertikálních spár vyplňujte od spodu nahoru a u větších dutin postupně po vrstvách. Pěna zvětšuje svůj objem, proto vyplňujte vždy cca do 1/3 objemu dutiny. Pokud potřebujete vrstvu pěny o tloušťce větší než 50 mm, pokládejte ji několikrát po sobě. Každou vrstvu nechte ztvrdnout a potom ji dodatečně zvlhčete. Při přerušení práce max. na tři dny, můžete po vyčistění aplikační trubičky a ventilu dále pěnu používat. Okolí pracovního místa chraňte před případným znečištěním lepicí páskou. Po vytvrzení přebytečnou pěnu ořežte. Vytvrzenou pěnu chraňte před vlivem ultrafialového
záření, upravte její povrch nátěrem, omítnutím nebo nanesením stěrky. Nepoužívejte pěnu při teplotách pod +5 °C(optimální teplota +20 °C). Nevytvrzenou pěnu lze vyčistit čističem na PU pěny, vytvrzenou pěnu lze odstranit pouze mechanicky.

  

Aktuality