Menu

Keramický překlad Porotherm KP 14,5 150 Wienerberger

Kód produktu: 114839
Wienerberger Porotherm KP 14,5 150 je keramický plochý překlad.

Podrobné informace

 

Provedení keramického překladu: 150

Technická data keramického překladu:

 • rozměry překladu: 145 x 71 x 1500 mm
 • délka překladu: 750 až 300 mm
 • hmotnost: 20 kg/m
 • součinitel tepelné vodivosti: 0,68 W/(m.K)

Popis a použití keramického překladu:

Wienerberger překlady Porotherm KP 14,5 150 jsou ploché překlady, velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou nosné samy o sobě. Nosnými se stávají teprve ve spojení s nad nimi vyzděnou nebo vybetonovanou spolupůsobící nadezdívkou – tlakovou zónou. Takový překlad se nazývá překladem spřaženým. Ploché překlady Porotherm KP 14,5 se vyrábějí z podélně děrovaných cihelných tvarovek tvořících podklad pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou část překladu. Zajišťují vlastnosti a výhody:

 • délkový sortiment
 • variabilita použití
 • velmi snadná ruční manipulace
 • zvýšený tepelný odpor překladů
 • u obvodových stěn možnost kombinace s tepelným izolantem
 • minimální spotřeba oceli
 • nejnižší cena v porovnání s ostatními druhy překladů
 • rozměry v modulovém systému
 • snadné navrhování a stavění v kompletním systému Porotherm

Dokumenty ke stažení