Menu

Keramický překlad Porotherm KP 7 225 Wienerberger

Kód produktu: 114821
Wienerberger Porotherm KP 7 225 je plně nosný prvek nad okenními a dveřními otvory ve stavbě.

Podrobné informace

 

Provedení keramického překladu: 225

Technická data keramického překladu:

 • rozměry (š x v x d): 70 x 238 x 2250 mm
 • hmotnost: 35 kg/m
 • součinitel tepelné vodivosti: 1,00 W/(m.K)

Popis a použití keramického překladu:

Wienerberger překlady Porotherm KP 7 225 se vyrábějí z cihelných tvarovek tvořících podklad pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou nosnou část překladu. Cihelné překlady Porotherm KP 7 se používají jako plně nosné prvky nad okenními a dveřními otvory ve zděných stěnových konstrukcích. Překlad Porotherm KP 7 jsou dodávány po 20ti kusech na nevratných dřevěných hranolech rozměrů 75 x 75 x 960 mm a jsou sepnuté paletovací páskou. Zajišťují vlastnosti a výhody:

 • plně staticky účinné
 • vzhledem ke způsobu vyztužení je poloha překladu při použití možná pouze zaoblením nahoru
 • zvýšená smyková únosnost
 • není nutná nadezdívka
 • podepření v montážním stavu není předepsáno
 • překlad má stejnou výšku jako cihly Porotherm
 • jednoduché a časově úsporné použití
 • u obvodových stěn možnost kombinace s tepelným izolantem
 • ideální podklad pod omítku

Dokumenty ke stažení