Keramický překlad plochý 11,5 POROTHERM 115x71x3000 mm

POROTHERM překlady 11,5 se vyrábějí z podélně děrovaných cihelných tvarovek tvořících podklad pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou část překladu.

Kód produktu: 16060061
Výrobce: Wienerberger
Kategorie: Pálené - překlady
Hmotnost: 44,7 Kg
Dostupnost: do 14 dní

Informace o nabídce zboží získáte na našich prodejnách.Keramický překlad 14,5 POROTHERM

Technická data keramického překladu:

 • rozměry (š x d x v): 115 x 71 x 3000 mm
 • hmotnost: 17 kg/m
 • počet: 40 ks/pal

Výhody keramického překladu:

 • délkový sortiment
 • variabilita použití
 • velmi snadná ruční manipulace
 • zvýšený tepelný odpor překladů
 • u obvodových stěn možnost kombinace s tepelným izolantem
 • minimální spotřeba oceli
 • nejnižší cena v porovnání s ostatními druhy překladů
 • rozměry v modulovém systému
 • snadné navrhování a stavění v kompletním systému POROTHERM

Popis keramického překladu:

POROTHERM překlad se  vyrábí z podélně děrovaných cihelných tvarovek tvořících podklad
pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou část překladu.

Použití keramického překladu:

Keramický plochý POROTHERM překlad se používá jako nosné prvky nad otvory ve stěnových konstrukcích. Protože ploché překlady jsou velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou nosné samy o sobě. Nosnými se stávají teprve ve spojení s nad nimi vyzděnou nebo vybetonovanou spolupůsobící nadezdívkou – tlakovou zónou. Takový překlad se nazývá překladem spřaženým.

Aktuality