Menu

Program odměn podzim 2017

124

Rozhodli jsme se Vám opět zpříjemnit podzimní stavební sezónu krátkodobým programem s nabídkou atraktivních dárků. Za vaše nákupy stavebního materiálu vybraných dodavatelů budete mít opět možnost sbírat body, které následně vyměníte za vámi zvolenou odměnu. Seznamte se s jednoduchými pravidly a zapojte se v podzimní sezóně do Programu odměn!

Pravidla Programu odměn podzim 2017


Účastníci Programu odměn podzim 2017
Program odměn podzim 2017 (dále jen Program odměn) je určen pro stávající a budoucí zákazníky společnosti STAVOSPOL, s.r.o. (dále jen STAVOSPOL), a to malé stavební společnosti, řemeslníky, živnostníky, stavební společnosti a konečné spotřebitele. Program odměn není určen pro stavebniny. Před prvním nákupem musí být zákazník zaregistrován v informačním systému STAVOSPOLu jako obchodní partner.

Platnost Programu odměn podzim 2017
Program odměn platí od 1. 9. do 30. 11. 2017.

Sbírání, přidělování a odepisování bodů
Účastníci Programu odměn sbírají body za nákupy zboží, od vybraných dodavatelů prezentovaných v prospektu,od 1. 9. 2017 do 30. 11. 2017. Letošní odměna má hodnotu 2 % z celkového objemu Vámi nakoupeného zboží, tj. za 100 Kč nákupu bez DPH, obalů a palet, získáte 2 body.
Body jsou zákazníkům na jejich konta načítány automaticky. Pokud se rozhodnete vyměnit body za odměnu, dojde k odečtení příslušného počtu bodů z jeho konta. Převod bodů mezi jednotlivými účastníky není možný.

Čerpání odměn

Odměna bude poskytnuta výhradně po uhrazení všech faktur v termínu splatnosti. Čerpání odměn je možné v období od 1. 12. 2017 do 28. 2. 2018, není-li dohodnuto jinak.

Ochrana osobních údajů
STAVOSPOL se zavazuje nakládat s osobními údaji účastníků Programu odměn v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všechny získané osobní údaje účastníka Programu odměn budou používán pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám, ani jinak zneužity. Zákazník uděluje souhlas ke shromaždování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o změnu nebo vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace. Učiní tak e-mailem na adresu: marketing@stavospol.cz.

Závěrečná ustanovení
STAVOSPOL si vyhrazuje právo na aktualizaci a typové změny nabídky odměn a právo na využívání a publikaci informací z tohoto programu kromě osobních údajů zákazníků. Všechny změny jsou účinné od data zveřejnění nebo prostřednictvím zaměstnanců STAVOSPOLu.

Dodavatelé zahrnutí v Programu odměn

123

Katalog odměn k nahlédnutí ZDE.

Pro bližší informace k Programu odměn kontaktujte nejbližší prodejnu stavebnin STAVOSPOL.

ISOVER SMARTAPP