Menu

Program odměn - podzim 2018

717

Vážení zákazníci,

již tradičně vám chceme zpříjemnit podzimní stavební sezónu krátkodobým programem
s nabídkou více než 40 000 atraktivních dárků. Za vaše nákupy stavebních materiálů od vybraných dodavatelů budete opět sbírat body, které následně vyměníte za vámi zvolenou odměnu. Pro velký úspěch opět vybírejte dárky z tohoto prospektu nebo z e-shopu kasa.cz, kde na vás čeká vybavení do domácnosti, zahrady a dílny, vše pro vaše děti a domácí mazlíčky.

Seznamte se s jednoduchými pravidly a zapojte se v podzimní sezóně do Programu odměn!

Pravidla Programu odměn podzim 2018

Účastníci Programu odměn podzim 2018
Program odměn podzim 2018 (dále jen Program odměn) je určen pro stávající a budoucí zákazníky společnosti STAVOSPOL, s.r.o. (dále jen STAVOSPOL), a to malé stavební společnosti, řemeslníky, živnostníky, stavební společnosti a konečné spotřebitele. Program odměn není určen pro stavebniny. Před prvním nákupem musí být zákazník zaregistrován v informačním systému STAVOSPOLu jako obchodní partner.

Platnost Programu odměn podzim 2018
Program odměn platí od 1. 9. do 30. 11. 2018.

Sbírání, přidělování a odepisování bodů
Účastníci Programu odměn sbírají body za nákupy zboží, od vybraných dodavatelů prezentovaných v prospektu, od 1. 9. 2018 do 30. 11. 2018. Letošní odměna má hodnotu 2 % z celkového objemu vámi nakoupeného zboží, tj. za 100 Kč nákupu bez DPH, obalů a palet, získáte 2 body.

Body jsou zákazníkům na jejich konta načítány automaticky. Pokud se zákazník rozhodne vyměnit body za odměnu, dojde k odečtení příslušného počtu bodů z jeho konta. Převod bodů mezi jednotlivými účastníky není možný.

Čerpání odměn
Odměna bude poskytnuta výhradně po uhrazení všech faktur v termínu splatnosti. Čerpání odměn je možné v období od 1. 12. 2018 do 31. 1. 2019, není-li dohodnuto jinak.

Ochrana osobních údajů
STAVOSPOL se zavazuje nakládat s osobními údaji účastníků Programu odměn v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 (GDPR). Všechny získané osobní údaje účastníka Programu odměn budou používány pouze pro účely obchodní a marketingové ve smyslu plnění služeb zákazníkům. Nebudou poskytnuty třetím osobám, ani jinak zneužity. Zákazník uděluje souhlas ke shromažďování osobních údajů. Zákazník má právo kdykoliv požádat o změnu nebo vymazání osobních údajů z databáze a o zrušení své registrace. Učiní tak e-mailem na adresu: marketing@stavospol.cz.

Závěrečná ustanovení
STAVOSPOL si vyhrazuje právo na aktualizaci a typové změny nabídky odměn a právo na využívání a publikaci informací z tohoto programu kromě osobních údajů zákazníků. Všechny změny jsou účinné od data zveřejnění nebo prostřednictvím zaměstnanců STAVOSPOLu.

718716 715

714

713

712

Kompletní katalog vybraných odměn PDF ke stažení ZDE