Menu

Projekt „Rozvoj STAVOSPOL s.r.o.“

EU

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj více skupin zaměstnanců společnosti STAVOSPOL s.r.o. a partnera projektu společnosti STAKK s.r.o., s důrazem na rozvoj prodavačů a prodavaček, kteří jsou hlavním zdrojem rozvoje konkurenceschopnosti firmy.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 44.

Průběh projektu

Zaměstnanci v CZ-ISCO 5 budou školeni v uzavřených kurzech v aktivitách Měkké a manažerské dovednosti.
Zaměstnanci v CZ-ISCO 1 budou školeni v otevřených kurzech v aktivitách Měkké a manažerské dovednosti.
Zaměstnanci v CZ-ISCO 4 budou školeni v otevřených kurzech v aktivitách Účetní, ekonomické a právní kurzy.

EU